Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्वन्धमा ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिति २०७६/०८/११ गते सम्पन्न हुने २३औं वार्षिक सभाबाट सर्वसाधारण समूहबाट ४ जना सञ्चालक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुहुने उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।

Read more

उम्मेदवारको दोश्रो नामावली प्रकाशन सम्वन्धमा ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिति २०७६/०८/११ गते सम्पन्न हुने २३औं वार्षिक सभाबाट सर्वसाधारण समूहबाट ४ जना सञ्चालक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुहुने उम्मेदवारहरूको दोश्रो नामावली प्रकाशन गरिएको छ । पूर्व सूचना अनुसार मिति २०७६/०८/०४ गते दिनको १४:३० बजेदेखि १६:३० बजेसम्म दावी विरोध उजुरीको समयावधी भित्र कुनै दावी विरोध नपरेको ब्यहोरा सम्वन्धित सवैलार्इ जानकारी गराइन्छ ।

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL