Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Chief Executive Officer Er. Damodar Bhakta Shrestha
Chief Executive Officer

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूच

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड तथा जलविद्युत केन्द्रमा रिक्त रहेका पदहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न मिति २०७४/०८/११ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा केही पदहरूमा प्रयाप्त दरखास्तहरू पेश हुन नआएको हुँदा म्याद समाप्त भएको मितिबाट ७ दिन (दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति २०७४/०९/१७ गते सम्म) म्याद थप गरिएको छ । सो दिन विदा परेमा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिनलार्इ अन्तिम मिति मानिनेछ र दोब्बर परीक्षा दस्तुर तिरी दरखास्त वुझाउने अन्तिम मितिबाट ७ दिन भित्र यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्वाराही, काठमाडौंमा रितपूर्वकको दरखास्त दर्ता गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read more

नगद लाभांश वितरण सम्वन्धी सूचना ।

मिति २०७४/०७/२४ गते सम्पन्न २१औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण सम्वन्धी सूचना ।

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL