Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Chief Executive Officer Mr. Subhash Kumar Mishra
Chief Executive Officer

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, धुम्वाराही स्थित केन्द्रीय कार्यालयको लागि सुरक्षा सेवा ठेक्कामा गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत पत्र प्राप्त सुरक्षा सेवा प्रदायक फर्म/कम्पनीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको शिलवन्दी बोलपत्र फारम दाखिला गर्न आव्हान गरिएको छ ।

Read more

वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको

वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको बारे । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०४/०२ गते पत्रिकाः नागरिक दैनिक

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL