Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Chief Executive Officer Er. Damodar Bhakta Shrestha
Chief Executive Officer

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धि सूचना २०७४ (सिभिल)

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धि सूचना २०७४ (सिभिल)

Read more

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धि सूचना २०७४

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धि सूचना २०७४ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली-२०७१ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिका लागी प्रकाशित सूचना अनुसार लिर्इएको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित भएका उमेदवारहरू मध्ये उपल्लो अंक प्राप्त गर्ने निम्न उमेदवारहरूलार्इ नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको हुँदा कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७१ को विनियम ३१ अनुसार ३० (तीस) दिन भित्र अनुसूची-४ बमोजिम तोकिएको ढाँचा अनुसार निरोगिताको प्रमाणपत्र र प्रवेश पत्र सहित यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय प्रशासन शाखा धुम्वाराहीमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL