Press Release


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना

शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको लिन बाँकी नगद लाभांश रकम लिनका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।


लाभांश वापत कर दाखिला गरिएको बारे ।

आ.व. २०७०/०७१ देखि आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लाभांश वापत नियमानुसार कर कट्टा गरि दाखिला गरिएको बिवरण ।


२४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।

२४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।


Invitation for Electronic Bids

Invitation for Electronic Bids Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 110 Volt Battery and Redundant Battery Charger. Contract Id: CHPP-2077/78-EW-01 Publication date: 2 December 2020.


Protection works of the Portalyard at Powerhouse Area

Invitation for Electronic Bids Contract IdentificationNo.: CHPP-2077/78-CW-01 The first date of publication: 13th January, 2021 Chilime Hydropower Plant invites sealed quotations for the construction of Protection works of the Portalyard at Powerhouse Area.


LISTING 10% BONUS SHARES

LISTING 10% BONUS SHARES OF CHILIME HYDROPOWER COMPANY LIMITED - CHCL 57,09,762.25 Units Bonus Share of Chilime Hydropower Company Limited (CHCL) has been Listed in NEPSE


घर भाडामा लिने सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/११/१५ नागरिक राष्ट्रीय दैनिक यस कम्पनीको लागि सुकेधारा, धुम्बाराही, मण्डिकाटार, सुकेधारा, लाजिम्पाट, माहाराजगंज वा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट करिव १.५ किलो मिटर वरपर क्षेत्रमा घर भाडामा लिन आवश्यक भएको हुँदा सडक विस्तारको मापदण्ड भित्र नपर्ने, कुनै कानुनी बाधा अडचन नभएको, सुरक्षाकोे दृष्टिकोणवाट उपयुक्त हुने कम्तिमा १२ कोठा र बैठक कक्ष समेत भएको साथै पानी, विजुली, टेलिफोन, शौचालय, जेनेरेटर राख्ने स्थान र पार्किङ्ग स्थल (लगभग १५ वटा गाडी र १५/२० वटा मोटरसाइकल पार्क गर्न मिल्ने) राम्रो प्रवन्ध भएको घर भाडामा दिन ईच्छुक घरधनीहरुले आफ्नो नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी, घर हकभोगको प्रमाण, घरको नक्सा, भाडामा दिने घरको क्षेत्रफल, घरको फोटो र फर्म÷संस्थाको हकमा फर्म/कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र, करचुक्ताको प्रमाण पत्र आदि लगायतका कागजातहरु संलग्न गरी सो घर के कति भाडा दर (कर समेत) मा २ बर्ष (आवश्यकतानुसार म्याद थप गर्ने गरी) का लागि के कस्तो शर्तमा भाडामा दिने हो, सम्पूर्ण विवरण खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन (कार्यालय समय) भित्र चिलिमे जलविद्युत क. लि. मा सिलवन्दी वोलपत्र पेश गर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रितपूर्वक पर्न आएका सिलवन्दी बोलपत्रहरु वोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट (कार्यालय खुृलेको दिन) यस कम्पनीमा खोलिने छ । सिलवन्दी वोलपत्रमा पर्न आएका घर भाडामा लिने वा नलिने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार यस कम्पनीमा निहित रहनेछ । घरभाडामा लिदा कम्पनीको लागि अनुकुल हुने गरी आवश्यक संरचना र पार्किङ सुबिधा भएको घरलाई प्राथमिकता दिईनेछ । https://nagarikplus.nagariknews.com/images/flippingbook/auto_epaper/nagarik/2021/February/2021-February-27/05.jpg


घर भाडामा लिनेबारे आशय पत्र आव्हानको सूचना ।

घर भाडामा लिनेबारे आशय पत्र आव्हानको सूचना ।


Invitation for Bids, Supply & Delivery of Insulation Testing and Diagnosis Kit

The Chilime Hydropower Plant, CHPCL invites electronic bids from eligible bidders for: CHPP-2077/78-EW-02, Supply & Delivery of Insulation Testing and Diagnosis Kit. Published date: 2078/02/27 (June 8, 2021)


Amendment on Bid ID CHPP-2077/78-EW-02

Amendment on Bid ID CHPP-2077/78-EW-02